Главное меню

  • К списку уроков
Тәуелсіздікке тағзым!
19.02.2018 328 98 Аяганова Айдынгул Тельмановна

Тақырыбы:Тәуелсіздікке тағзым!
Мақсаты:
Білімділік: БалалардыОтансүйгіштікке баулу, өзеліне, жерінедегенпатриоттықсезіміноятуарқылыегемендіеліміздіңертеңгңиелерінтәуелсіздіктуралымәліметбереотырыптәрбиелеу.
Дамытушылық: Балаларсөздігінмолайту, байланыстырасөйледіқалыптастыраотырыптәуелсіздігімізгеарналғантақпақ, мақалдардыжатқаайтқызуғаүйрету.
Тәрбиелік: Естесақтауқабілетіндамытып, көңілкүйлерінкөтеру.
Методикалықәдіс-тәсілдері: Әңгімелесу, көрсету, түсіндіру, суретбойыншаәңгімеқұрастыру, сұрақ–жауап,слайд көрсету.
Сөздікжұмыс: Республика, Рәміз, Ту, Елтаңба, қыранқұс, тұлпар, бәйтерек
Көрнекілік: ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікрәміздері,
Билингвалдыкомконент: Отан – Родина, Ту – флаг, Елтаңба – герб,Тәуелсіз-Независимый,Елорда-столица,Елбасы-президент.

Шаттықшеңбері
Армысың, алтын күн
Армысың, туган жер
Армысың, көкаспан
Армысыңжандосым
Жылуыңажылуқос
Мінеменіңқолым бос –депбір-бірінеқолынбереді.

Ғажайыпсәт
Қазақұлттықкиімкигенұлбала мен қыз бала сүйіншісұрапкіріпкеледі.
- Сүйінші, сүйіншітәуелсіздікалғанымызғажиырма бес жылболды! - депкіріпкеледі.
Тәрбиешісүйіншісінбереді
Балаларқайталапқолдарынанұстайды, бір-біріне қарап жылы,жақсы сөздер айтады
Ұлттық киімді киген әжеміз шашуын шашады ол молшылықтың,бірліктік нышанын екенін түсіндіреді, балалар шашуды жинап алады.

Ұйымдастырушылықізденістік

-Қане ,балалар, ҚазақстанРеспубликасыныңәнұранынайтайық.
Әнұрансөзінжазған: ЖұмекенНажімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев
әнінжазған:ШәмшіҚалдаяқов
-Балалар, біздіңеліміз, Отанымызқалайаталады?

Отандегенбіздіңеліміз, туғанжеріміз, ауыл-қаламыз, туыс, бауырмекенеткенжеріміз

-Енді, балаларОтантуралыкімтақпақайтадыекен

-Балалар, тәуелсіздіктіеліміз 1991 жылы 16 желтоқсандаалды. Осы күнгежетуүшінталайқиыншылықтардыбастанкешірді. Сендер «тәуелсіздік» дегенсөздіқалайтүсінесіңдер?
-Қазақстанқандаймемлекет?

- Осындайүлкенелімізді, жеріміздібасқарыпотырғанкім?
-Біздіңелбасымыз, президентімізкімекен?
-Елбасымыздыңнегізгіжұмысорнықайқалада?
- Астана қандайқала?
-Кәне, Астанатуралыкімтақпақайтады?

- Балалар, ҚРТуыныңтүсіқандай?
Тудыңсипаттамасынтүсіндіру. Тудағы дала қыраныеркіндіктіңбелгісі, күн – байлық пен берекенібілдіреді.
Қане, кім Ту туралытақпақайтадыекен

-Елтаңбамызтуралы не айтамыз? Елтаңбамыздышаңырақ, қоспырақат бар. Ат – ер қанаты, шаңырақортақүйдегентүсініктібереді

- Отантуралықандаймақалбілесіңдер?

Отан оттан да ыстық
Отансыз адам
Ормансыз бұлбұл

Сергітусәті
Тербеледі ағаштар!
Бетіме жел еседі
Кіп-кішкентай ағаштар
Үлкен болып өседі.

Билингвалды компонент:
МеніңОтаным – моя Родина
Тәуелсіздік – Независимость
Ту- флаг
Елтаңба – герб
Елорда - столица
Қанебалаларшығармашылықпенайналысайық.(1 топқа ту суретін салғызады,2 шітопқа ту жабыстыртадықағазбенжұмыс.) 1топ балалар сурет салумен айналысады,
2 ші топ өз жұмыстарымен айналысады екі топ өз жұмыстарын көрсетіп бір-бірін
бағалайды

Оң қолын жүрекке қойып, әнұранды хормен айтады
-ҚазақстанРеспубликасы

Роман:
Отан – сеніңата-анаң
Отан – досың, бауырың
Отан – өлкең, астанаң
Отан – аудан, ауылың

Айман:
Отандеген – Атамекен
Отандеген – туғанжер
Отан – Ана
Отан –ҮлкенҚазақстантуған ел.

-Қазақстантәуелсізегемендімемлекет

-Президент – Елбасы
- НұрсұлтанӘбішұлы Назарбаев

-Астана қаласы

- Әсем, үлкен, бас қала

Максим:
Ардақталды Астанам
Мәртебелі бас қалам
Көркейеберкүнсайын
Алғақарай бас қадам

- Көктүсті

Вика:
Мой Казахстан мой край родной
Мне все в нем мило и пригоже
Мой Казахстан мой край степной
И нет мне Родины дороже
Нұрай:
Айнымайды аспаннан
Біздің тудың бояуы
Оны халық қашанда
Биіке іліп қояды
Эдуард:
Как повезло тебе и мне
Мы родились в такой стране
Где люди вае одна семь
Куда не глянь везде друзья
Темірлан
Икрасиво и богата
Наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы
До любой ее границы.

Егор
Бақытты боп жүргенім
Сенің арқаң Ұлы Отан
Елім менің тірегім
Құшағында гүл Отан

Тәуелсіздік мәңгілікке сақталсын
Алдымызда барлық үміт ақталсын
Тату-тәтті бірлік болып қашанда
Бейбіт өмір бар халықпен жақталсын-дей келе 16-желтоқсан тәуелсіздік күніне арналған фестиваль мәресіне жетті келесі кездесенше қошсау болыңыздар!

Мерекелік ертеңгіліктің соңында барлық топ «Пусть всегда будет солнце» әнін айтады және Қаражорға биін билейді.
Сұрақ- жауап
Балаларғасұраққою, жауапалуарқылыашықоқуқызметінаяқтайды.
Балалардыбелсендіқатысқаныүшінмадақтау.

Балаларсұрақтарғажауапбереді.

Өзжетістіктерінеқуанады

Күтілетіннәтиже:
Ненібіледі: «МеніңОтаным - Қазақстан» тақырыбындатүсінікалады. Рәміздерді, әнұранды.

Игереді: Тақырыпбойыншасөздерді
Меңгереді: Тақырыпқасайсөздіктерді

КММ «Корнеевка гимназиясы» жанындағы шағын орталық

Тәуелсіздікке тағзым

Қазақ тілі мұғалімі Аяғанова А.Т
2017-2018 оқу жылы

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.