Главное меню

  • К списку уроков
тест жұмысы қазақ тілі 4 сынып
08.02.2016 3994 573 Оналхан Гульмай Оналхановна

Қазақ тілі  тест №2    4 сынып  Оқушының  аты  жөні:

1. Түбір  дегеніміз  не?

а) сөздердің  байланысы ә)қимылдың  атауы б)шағын  әңгіме  в)сөздің  бөлінбейтін   мағыналы  бөлігі.

2.Қосымша  дегеніміз  не?

а)сөздің  бөлінбейтін  мағыналы  бөлігі  ә)аяқталған  ойды  білдіруші.  

б)сөздің  түбірге  жалғанған  бөлігі  в)сөз  бен  сөздің  байланысы

3.Жалғау  дегеніміз  не?

а) сөздің  бөліндейтін  бөлігі ә)Сөздің  мағынасын  өзгертуші  бөліг іб)  Сөйлемдегі сөздердің  байланысы  в)Сөз бен  сөзді  байланыстыратын қосымша

4.Сан есім  дегеніміз  не?

а)Заттың  қимылын  білдіретін  сөз ә) Заттың   сынын  білдіретін  сөз б) Заттың   санын білдіретін  сөз в) Заттың  атын  білдіретін  сөз

5.    зат есім  дененіміз  не?

а)Заттың  қимылын  білдіретін  сөз ә) Заттың   сынын  білдіретін  сөз б) Заттың   санын білдіретін  сөз в) Заттың  атын  білдіретін  сөз           

6.Буын  үндестігі  дегеніміз  не?

а)екі  немесе  бірнеше сөздің  бір-бірімен  байланысуын айтамыз ә)бір ғана  тиянақты  ойды  білдіретін дара сөйлемді  айтамыз

б)сөздің соңғы  буынының  және қосымшаның бірыңғай жуан жіңішке түрінде  жалғануын  айтамыз в) сөздің  бөліндейтін  бөлігі айтамыз

7.Дыбыс  үндестігі  дегеніміз

а)екі  немесе  бірнеше сөздің  бір-бірімен  байланысуын айтамыз ә) дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, сөзара үндесіп айтылуын атаймыз

б)сөздің соңғы  буынының  және қосымшаның бірыңғай жуан жіңішке түрінде  жалғануын  айтамыз в) сөздің  бөліндейтін  бөлігі айтамыз

8.Құрмалас  сөйлем  дегеніміз  не?

а) жеке  сөзден жасалған сөйлем  мүшесі  ә)екі  немесе  одан да  көп  жай  сөйлемнен  құралған   сөйлемді  айтамыз.б) Заттың   сынын  білдіретін  сөз .в) бір ғана  тиянақты  ойды  білдіретін дара сөйлемді  айтамыз

9.Сөйлемнің бірыңғай  мүшесінің ережесін  көрсет.

а) бір ғана  тиянақты  ойды  білдіретін дара сөйлемді  айтамыз ә)бірдей  сұраққа  жауап  беріп, сөйлемнің бір ғана  мүшесімен  байанысып  тұрған  сөздер  б) екі  немесе  одан да  көп  жай  сөйлемнен  құралған   сөйлемді  айтамыз в) жеке  сөзден жасалған сөйлем  мүшесі 

10.Қыстырма  сөз  дегеніміз  не?

а)сөйлемдегі   айтылған  ойға  сөйлеушінің  қалай қарайтынын білдіретн  сөзді  айтамыз

ә) Бір нәрсе туралы хабар алу үшін қойылған сұрақты білдіретін сөйлемдерді айтамыз

б)  Ерекше көңіл күйіне, сезімге байланысты (қуану, ренжу, таңдану, аяу, бұйыру және т. б.) айтылған ойды білдіретін сөйлем

в) екі  немесе  одан да  көп  жай  сөйлемнен  құралған   сөйлемді  айтамыз

11.Жай  сөйлем дегеніміз..

 а)екі  немесе  бірнеше сөздің  бір-бірімен  байланысуын айтамыз ә)бір ғана  тиянақты  ойды  білдіретін дара сөйлемді  айтамыз

б)сөздің соңғы  буынының  және қосымшаның бірыңғай жуан жіңішке түрінде  жалғануын  айтамыз

в) сөздің  бөліндейтін  бөлігі айтамыз

12.Күрделі  сөз  деп.

а)екі  немесе  одан да көп түбірден құралған  сөз ә) екі  не одан да түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін  сөздер.б)екі  сөздің қосарланып айтылуынан  жасалған  сөзөдер в)бірнеше сөздің тіркесінен  тұратын  атаулардың қысқартылып айтылуын  айтады.

13.Біріккен  сөздер дегеніміз

а)екі  немесе  одан да көп түбірден құралған  сөз ә) екі  не одан да түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін  сөздер.б)екі  сөздің қосарланып айтылуынан  жасалған  сөзөдер в)бірнеше сөздің тіркесінен  тұратын  атаулардың қысқартылып айтылуын  айтады

14.Етістіктің ережесін көрсет.

а)Заттың  қимылын  білдіретін  сөз ә) Заттың   сынын  білдіретін  сөз б) Заттың   санын білдіретін  сөз в) Заттың  атын  білдіретін  сөз

15.Сөйлемнің дара мүшесін көрсет

а)жеке  сөзден жасалған сөйлем  мүшесі  ә) Екі  немесе бірнеше  сөзден  жасалған сөйлем  мүшесі б) бір ғана  тиянақты  ойды  білдіретін дара сөйлемді  айтамыз в) жеке  сөзден жасалған сөйлем  мүшесі 

16.Қысқарған  сөздер.

а)екі  немесе  одан да көп түбірден құралған  сөз ә) екі  не одан да түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін  сөздер.б)екі  сөздің қосарланып айтылуынан  жасалған  сөзөдер в)бірнеше сөздің тіркесінен  тұратын  атаулардың қысқартылып айтылуын  айтады

17.Зат есім  дегеніміз..

а)Заттың  қимылын  білдіретін  сөз ә) Заттың   сынын  білдіретін  сөз б) Заттың   санын білдіретін  сөз в) Заттың  атын  білдіретін  сөз

18. Сөз тіркесінің ережесін  көрсет

а)екі  немесе  бірнеше сөздің  бір-бірімен  байланысуын айтамыз

ә)бір ғана  тиянақты  ойды  білдіретін дара сөйлемді  айтамыз

б)сөздің соңғы  буынының  және қосымшаның бірыңғай жуан жіңішке түрінде  жалғануын  айтамыз

в) сөздің  бөліндейтін  бөлігі айтамыз

19.Үстеу  дегеніміз не?

а)Іс-әрекеттің  мезгілін, мекенін,сын-қимылын  білдіретін  сөздер ә)Тілімізде  өз алдында   толық  мағынасы  жоқ  сөздер б) екі  немесе  одан да көп түбірден құралған  сөз в) екі  сөздің қосарланып айтылуынан  жасалған  сөздер

20.Қос  сөздер дегеніміз

а)екі  немесе  одан да көп түбірден құралған  сөз ә) екі  не одан да түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін  сөздер.б)екі  сөздің қосарланып айтылуынан  жасалған  сөздер в)бірнеше сөздің тіркесінен  тұратын  атаулардың қысқартылып айтылуын  айтады

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

в

б

в

б

в

б

ә

ә

ә

а

ә

а

в

а

а

в

а

а

а

б

 

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.