Главное меню

  • К списку уроков
Саяси қысым жағдайындағы Қазақстан. тақырыптық тест. 9 сынып
20.11.2015 23197 861 Аралов Самат Бейсембаевич

§33. Саяси қысым жағдайында. І нұсқа

1. Қазақстандағы ұлт зиялыларын қудалаудың жаңа толқынына жол ашқан БК(б)П Орталық Комитетінің 1946 жылғы қаулысы:

а. «Москва», «Ленинград» журналдары туралы   

в. «Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел қателіктер туралы»

с. «Әдебиет майданы» және «Социалистік Қазақстан» басылымдары туралы

д. «Қазақстан тарихы мәлелерін маркстік-лениндік тұрғыдан баяндайық»      

е. «»Звезда», «Ленинград» журналдары туралы

2. Қазақстан К(б)П ОК-нің «Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел қателіктері туралы» қаулысы жарық көрді:

а. 1947 жылы        в. 1946 жылы      с. 1949 жылы       д. 1954 жылы        е. 1945 жылы

3. Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінің «Қазақ КСР Ғылым академиясының тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел қателіктері туралы» қаулысы бойынша зерттеуге шек қойылды:

а. Қазақ халқының ХХ ғасырдың 30-40-жылдарындағы рухани мұрасын

в. Махамбет Өтемісұлы ақынның шығармаларын              с. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың мұраларын

д. Қазақ халқының ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы рухани мұрасын

е. Қазақ халқының ХХ ғасырдың басындағы рухани мұрасын

4. ХХ ғ. 50-жж. «Ленинград ісі», «Дәрігерлер ісі» сияқты Қазақстанда қолға алынған іс:

а. «Репрессия ісі»       в. «Халық жауы»     с. «Бекмаханов ісі»         д. «Сталин ісі»          е. «Жылымық»

5. «ХІХ ғ. 20-40 жж. Қазақстан» деген монографиялық еңбектің авторы:

а. Е.Бекмаханов          в. Г.Массон       с. Б.Греков             д. К.Нүрпейісов        е. Ә.Марғұлан

6. Е.Бекмахановтың «ХІХ ғ. 20-40 жж. Қазақстан» деген еңбегінде қарастырылған негізгі мәселе:

а. Ақын-жыраулар             в. Ұлт-азаттық күрес             с. Ислам діні

д. Егін шаруашылығы           е. Кеңестік Қазақстан

7. Тарихшы Е.Бекмахановтың жазықсыз жазалауына себеп болған ірі зерттеу тақырыбы.

а. Хандық биліктің жойылуы         в. Бөкей Ордасындағы көтеріліс        

с. Қазақстанның Ресейге қосылуы           

д. Кенесары бастаған көтеріліс              е. Орыс ғалымдарының Қазақстанды зерттеуі

8. Е.Бекмахановты ресми түрде саяси айыптаудың басы болған, «Правда» газетінде жарияланған мақала:

а. «Қазақстан тарихының өзекті мәселерері»      

в. «Қазақстан тарихы мәселелерін маркстік-лениндік тұрғыдан баяндайық»

с. «Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел қателіктер туралы»

д. «Е.Бекмаханов – буржуазияшыл-ұлтшыл идеологияны дәріптеуші»

е. «ХІХ ғасырдың 1920-1940 жылдарындағы Қазақстан» монографиясы туралы

9. 25 жылға бас еркіндігінен айырылып, 1954 жылы ақталған тарихшы, ғалым:

а. М.Әуезов         в. Е.Бекмаханов          с. Қ.Сәтбаев        д. А.Жұбанов         е. Ә.Марғұлан

10. Кенесары Қасымұлы көтерілісін зерттегені үшін 25 жылға сотталған ғалым:

а. І.Кеңесбаев        в. Е.Бекмаханов      с. Ә.Марғұлан        д. М.Тынышбаев       е. Қ.Жұмалиев

1940-1950 жж. айыптауға ұшыраған ғалым:

а. Н.Нұрмақов          в. Қ.Жұмалиев             с. А.Байтұрсынов         д. Ж.Аймауытов

е. О.Исаев

11. ХХ ғ. 50 жж. саяси қудалауға ұшыраған ғалымдар:

а. Ә.Бектұров, Ә.Сағынов           в. М.Айтхожин, У.Ахмедсафин          с. С.Сейфуллин, А.Байтұрсынов        

д. А.Жұбанов, Қ.Жұмалиев        е. А.Қонаев, Ш.Шөкин

12. 1950-ші жылдары көзқарасы ғылымға «жат» деп танылған ірі ғалым:

а. Ә.Марғұлан          в. С.Асфендияров        с. М.Әуезов        д. Ю.Домбровский       е. Е.Бөкетов

13. 50 жж. жазықсыз қудаланып, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған ғалым:

а. Ш.Шөкин        в. А.Жұбанов      с. Ә.Марғұлан      д. Қ.Жұмалиев     е. Қ.Сәтбаев

14. ХХ ғ. 50 жж. Отаннан тыс жерге кетіп қалуға мәжбүр болған жазушы:

а. М.Әуезов         в. Ғ.Мұстафин           с. Т.Ахтанов        д. Ә.Тәжібаев          е. Ә.Нүрпейісов

15. ХХ ғ. 50 жж. біраз ғалымдарына «космополит» деген айып тағылған ғылым салалары:

а. Биология, медицина       в. Тіл, әдебиет          с. Заң, техника   д. Физика, математика    е. Тарих, философия

16. Сталиннің жеке басын айыптаған КОКП-ның съезі:

а. ХХ-ші             в. ХІХ-ші             с. ХХІІІ-ші              д. ХХV-ші                         е. ХХІІ-ші

17. ХХ съезден кейін ақталған қайраткер:

а. М.Жұмабаев         в. Н.Нұрмақов       с. А.Байтұрсынов     д. М.Дулатов        е. Ә.Бөкейханов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§33. Саяси қысым жағдайында. ІІ нұсқа

1. БК(б)П Орталық Комитетінің «Звезда», «Ленинград» журналдары туралы қаулысы жарық көрді:

а. 1949 жылы               в. 1946 жылы          с. 1947 жылы              д. 1945 жылы               е. 1954 жылы

2.  Қазақстан КП ОК-ң 1947 ж. 21 қаңтардағы қаулысы бойынша тиым салынған мәселе:

а. Тарихты зерттеуге       в. Тарихты ғылыми тұрғыдан байытуға          с. Ғылыми ойлау бостандығына

д. Қоғамдық ғылымдарды қадағалауға            е. ХХ ғ-дың басындағы рухани мұрасын зерттеуге

3. 1947 ж. «Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер туралы» қаулысы негізінде ғылыми мұраны зерттеуге тыйым салынған аралық:

а. Қазан төңкерісіне дейінгі кезең          в. ҰОС дейінгі кезең       с. 1918-1920 жж.

д. Ұжымдастыру кезіңдегі         е. Индустрияландыру кезіңдегі

4. 1943 ж. жарық көрген «Қазақ КСР тарихы» атты еңбектің негізгі авторларының бірі:

а. Бекмаханов       в. Жұмалиев         с. Марғұлан            д. Әуезов           е. Ысмайылов

5. 1947 ж. Бекмахановтың жарық көрген еңбегі:

а. «Ресейдің отарлау саясаты»      в. «ХІХ ғ. 20-40 жылдарындағы Қазақстан»      с. «Қазақ хандығы»

д. «Қазақстан елінің қысқаша тарихы»       е. «Қазақстан ҰОС» жылдарында

6. «ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан» деген Е.Бекмахановтың монографиялық еңбегіндегі көтеріліс басшысы:

а. Кенесары Қасымов               в. Сырым Датов            с. Амангелді Иманов             

д. Исатай Тайманов             е. Жанқожа Нұрмұхамбетов

7. Е.Бекмахановтың Кенесары Қасымұлы көтерілісі жайында жазылған монографиясы:

а. «Көшпенділер»       в. «Түркістанның қилы тағдыры»     с. «Ресей империясының отарындағы Қазақстан»        д. «ХІХ ғ. 20-40 жж. Қазақстан»           е. «Аласапыран»

8. 1950 ж. Е.Бекмахановқа қарсы мақала жарияланған газет:

а. «Социалистік Қазақстан»      в. «Правда»     с. «Егеменді Қазақстан»    д. «Известия»   е. «Алматы ақшамы»

9. Қазақ КСР Жоғарғы Сотының қылмысты істер жөніндегі коллегиясының үкімімен Е.Бекмаханов бас еркіндігінен айрылды:

а. 25 жылға              в. 15 жылға           с. 20 жылға          д. 30 жылға        е. 10 жылға 

10. Тарихшы Е.Бекмахановтың ақталып шыққан уақыты:

а. 1950 ж.           в. 1951 ж.            с. 1952 ж.           д. 1953 ж.       е. 1954 ж.

11. 1940-50 жж. қудалауға іліккен көрнекті қазақ ғалымдары:

а. М.Әуезов, Ө.Сұлтанғазин, Қ.Жұмашев             в. Қ.Сәтпаев, Ә.Марғұлан, М.Қозыбаев

с. Е.Бекмаханов, Ғ.Мүсірепов, Қ.Жұбанов             д. Е.Ысмайылов, Б.Сүлейменов, С.Кеңесбаев

е. Т.Тәжібаев, М.Қаратаев, К.Ақышев

12. 1950 жж. басындағы саяси қудалауға ұшырап, Қазақстаннан тыс жерлерге кетуге мәжбүр болған:

а. М.Айтхожин, У.Ахметсафин          в .Е.Букетов, Ж.Аймауытов

с. Қ.Сәтбаев, М.Әуезов     д. С.Асфендияров, А.Жұбанов     е. А.Байтұрснов, Қ.Жұбанов

13. 1950-ші жылдары Қазақстанды тастап кетуге мәжбүр болған дарынды жазушы:

а. Е.Бөкетов           в. С.Асфендияров         с. С.Мұқанов        д. Ю.Домбровский        е. Ә.Марғұлан

14. ХХ ғ. 40ж.-50ж. басында биология, медицина, геология саласындағы біраз ғалымдарға тағылған айып:

а. «Ұлтшыл»        в. «Саяси сенімсіз»              с. «Идеологиялық тұрғыдан сенімсіз»    

д. «Космополит»             е. «Дарынсыз»

15. Сталиннен кейінгі кезең:

а. Кемелденген социализм          в. Тоқырау жылдары       с. Хрущев жылымығы

д. Коммунизм кезеңі        е. Дамыған социализм

«Хрущев жылымығы» аталған саяси термин тән уақыт:

а. ҰОС кезеңі        в. КОКП ХХVІІ съезінен кейінгі кезең         с. 30-жж. репрессия кезеңі

д. КОКП ХХ съезінен кейінгі кезең        е. Қайта құру кезеңі

16. КОКП-ң ХХ съезінде қаралған ең басты мәселе:

а. Қайта құру мәселесі        в. «Ленинград ісі»       с. Сталиннің еңбегін бағалау

д. Лениннің жеке басына табынуды айыптау        е. Сталиннің жеке басына табынуды айыптау       

 

10. Сталин қайтыс болды:

а. 1946 ж.       в. 1953 ж.       с. 1943 ж.          д. 1947 ж.         е. 1954 ж.

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.