Главное меню

  • К списку уроков
Английский язык 4 класс. Тема: Лондон. London.
13.12.2014 3599 0

Мета: практичназакріпити знання про вживання модальних дієслів, прийменників місця; вдосконалювати навички читання та монологічного мовлення;

        освітня – розширити знання учнів про Лондон;

       розвиваюча – формувати і розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну та емоційну сфери особистості, пізнавальні інтереси учнів;

       виховна – виховувати свідоме ставлення до навчання та повагу до культурних надбань інших народів.

            Тип уроку – урок-узагальнення вивченого матеріалу.

Обладнання: підручник О. Карпюк Англійська мова для 4класу, комп’ютер, роздатковий матеріал, плакати із зображенням визначних місць Лондона. 

Схематичний  план  уроку №43

I Вступна частина

1.Організаційний момент………….2хв.

3. Повідомлення теми та мети уроку….1хв

4. Мовленнєва зарядка…………………..2хв.

5. Перевірка домашнього завдання……..4хв.

II Основна частина

1. Розвиток навичок аудіювання……………..2хв.

2. Розвиток навичок говоріння……………….4хв.

3. Розвиток навичок письма………………......8хв.

4. Фізкультхвилинка………………………….1хв.

5. Розвиток навичок  діалогічного та монологічного  мовлення……………………..7хв.

6. Розвиток навичок читання…………………6хв.

III Заключна частина уроку

1.       Пояснення  диференційованого домашнього завдання.

2.       Підсумки уроку.

3.       Коментоване оцінювання

 

                  Хід уроку

I Вступна частина

1.        Good morning, dear children and guests! I’m glad to see you! How are you today?

2.        Who is absent?

 3. Today we are going to speak about London, about one of the most interesting place in the world. We’ll listen to the tape-recorder, train to use modal verbs, repeat the prepositions of place, write exercise 4, p.66-67 and read the text about London.

4. TEACHING SPEECH ( say as quickly as you can, find the verbs) The first we are going to drill these sounds:[ei],[f],[s],[r]

 A cat

A fat cat

A fat black cat

A fat black cat sat

A fat black cat sat on a mat

A fat black cat sat on a mat and ate a rat

We repeated Past Simple Tense, drilled isolated sounds: [ei], [f], [s], [r]. Now we are going to check the homework.

5 . Checking the homework

At home you wrote 3 questions and answers about  London). We checked our homework. We are going to listen about London walk.

II1. Listen and name the places of interest in London ( ex.4,p.65)

2.  Your project. Places of interested in London (Big Ben, Buckingham Palace, The Tower of London). Show these places on the posters.

            We listened exiting stories about places of interest in London. We are going to choose and complete the sentences, to repeat modal verbs: can, must, should, may)

3. Teaching writing. (Exercise 4, p.66-67)

Let’s repeat when we use: - CAN       - SHOULD

                                           -MUST     - MAY

Translate, please, these words.  

( can –могти; must – обов’язок, необхідність;

Should – порада; may – дозвіл). Fill in: must, can, should, may.

1)                  You can see Big Ben  in London.

2)                  May I count streets in London?

3)                  The Queen of Great Britain must live in  Buckingham  palace.

4)                  You should take a bus 55.

 (Exercise 4, p.66-67)

We repeated the modal verbs and completed the sentences. Now you need a small rest.

4.      Physical Exercises. We had a rest. To continuo our work. Role-play the situation.

5.      Teaching speech. Look attentively and say how to get to ; - the Westminster Abbey

-          Big Ben

-          St. Paul’s Cathedral

We played the situation and repeated the prepositions of place. We are going to read the text and to give the answers.

6.      Reading and translation. ( p. 65)

We read and translated.

III. Homework (ex.5 ,67; ex.6, p. 67, )

What did we do at our lesson?

-  trained to use modal verbs;

- repeated the prepositions of place;

- wrote exercise, read the text.

I’m extremely pleased with the work of the class. The lesson is over. Good Bye!

                                                           English teacher,

school 324

                                                           Tuliakova Kateryna