Главное меню

  • К списку уроков
Қазақ тілінен 6-сыныпқа арналған тест сұрақтары
12.01.2015 10807 1474

І нұсқа

1.Лексика нені зерттейді?

А)тіл дыбыстарын                                                C)сөз мағыналарын, сөздік қор мен сөздік құрамды 

В) сөз тіркестері мен сөйлем мүшелерін           Д) тыныс белгілерді

2. Көнерген сөзерді табыңдар.

А)уәзір, болыс, ояз                           С)қырықтық, қой тоғыту, қой төлдету 

В)құжат, кеден, сынып                     Д)тұқым, тоқаш, кәсе

3. Жаңа сөзерді табыңдар.

А)қойма, атыз, лапас                         С)келсап, ұршық, шошала 

В)тарих, келі, диірмен                      Д)зейнетақы, салымшы, келісімшарт

4.Тасымалданбайтын сөздерді көрсетіңдер.

А)ешкі, ана, апатай , бала                С)төрт, ел, құрт, аға  

В)сауысқан, қарға, аққу, лашын     Д)гүлдер, лала, қалампыр, роза

5.Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай бөлінеді:

А) қатаң, еріндік, езулік    В) ашық, қысаң, ұяң       С) қатаң, ұяң, үнді    Д) үнді, жуан, жіңішке

6.Туынды сөздерді табыңдар.

А)тарақ, бөлме, білім     В)хабар, жаз, қыс     С) қала, дала, ұшқыр     Д)ағаш, жапырақ, түбір

7.Қосарлама қос сөзді табыңдар.

А)мал -жан, дос- жаран                    С)сөйлей- сөйлей , мая- мая 

 В)көре- көре, бара- бара                  Д)бет-бетімен, жақ- жаққа

8. Тіркесті сөздерді табыңдар.

А)келе жатыр, жазып отыр            С)тас жүрек , су жүрек    

В)тас әкелу , ағаш кесу                   Д)ол келді, мен барамын

9. Біріккен сөздерді табыңдар.

А)арбакеш, қаржыгер     В)кітапхана, кәсіпкер          С)бағдаршам , шекара   Д)сәнқой , талапкер

10. Түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді ықпалды табыңдар.

А)аспаз, кебу     В)қолғап, ашса          С)көзсіз, сөзшең     Д)әнші, алғыр

11.Тіл комитеті қай жылы құрылды?

А)1993жылы             В)1992 жылы             С)1994 жылы              Д)1991 жылы

12. «Сөздің ең ұлысы- тарих,»- деген афоризмнің авторын табыңдар.

А)Ж.Баласағұни        В)А.Байтұрсынұлы           С)Б.Оңдасынұлы             Д)А.Құнанбайұлы

13.Мәтін сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?

А)мазмұндау, өзгеру      В)хабарлау, баяндау       С)байланысу, бірігу       Д)суреттеу, баяндау

14.Түбір сөздерді табыңдар.

А)жұлдыз, күшті, дақтар            С)қосымша,  туынды, алабота

В) ұш, ұрпақ, көңіл                      Д)ұшқыш, көңілсіз, білім

15.Екі я одан да көп түбірлер бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер қалай аталады?

А)қос сөздер      В)біріккен сөздер      С)қысқарған сөздер          Д)түбір сөздер

16.Қысқарған сөздердің дұрыс жазылған нұсқасын табыңдар.

А) ТУ 154- пен, ИЛ  86- ға, АН 24-тің                      С) ТУ 154 ке,  ИЛ  86 мен, АН 24 ті     

В) ТУ- 154 тен, ИЛ-  86 ны, АН- 24 пен                   Д) ТУ- 154-пен, ИЛ – 86-мен, АН- 24- ке 

17.Дүниежүзілік қолданылу мүмкіндігіне ие болған, кең тараған тілдерді атаңдар.

А)қазақ, орыс, ағылшын, кәріс, жапон тілдері      С)қытай, ағылшын, араб, испан, француз тілдері

В)орыс, өзбек, қырғыз, түрік тілдері                       Д)шағатай, қарақалпақ, қыпшақ, құмық тілдері

18.Әдеби тілдің нормаларын атаңдар.

А) лексикалық, грамматикалық, фонетикалық норма

В) фонемалық, синтаксистік, ауызекі сөйлеу тілі нормасы

С) орфоэпиялық, фонетикалық, ауызша норма

Д) орфографиялық, синтетикалық, морфемалық норма

19.Әдеби тілге жатпайтын сөздерді табыңдар.

А)көрікті, сұлу, реңді           С)әдемі, қазы, жақсы 

В)сұлтан, лашық, әлем         Д)бейқұт, бышырлау, пісте

20.Орфоэпиялық нормаға сәйкес жазылған сөздерді табыңдар.

А)өзең, ақлақ, пара алмады                   С)өзең, ағлақ, бараалмады

В)өзөн, ағ ылақ , бар алмады                 Д)өзен, ақ лақ, бара алмады

 Қазақ тілінен 6-сыныпқа арналған тест сұрақтары

ІІ нұсқа

1.Сөз мағыналарын, сөздік қор мен сөздік құрамды зерттейтін тіл білімінің  саласы қалай аталады?

А)фонетика             В)морфология             С)лексика                   Д)синтаксис

2.Дауысты дыбыстардың жасалу ерекшеліктерін табыңдар.

А)салдырдан тұрады                                 С)өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырамайды

В)үн мен салдырдан тұрады                     Д)өкпеден шықққан ауа кедергіге ұшырайды

3.Диалект сөздерді табыңдар.

А)сым, құдағай, бәдірен                           С)ұлтан, қайыс, біз    

В)қорамса, садақ, аға сұлтан                    Д)күпі, тулақ, шекпен

4.Бірыңғай қысың дауысты дыбыстардан тұратын сөздерді табыңдар.

А)жұлдыз                В)әліппе           С)өгіз            Д)балапан

5.Аралас буынды сөздерді табыңдар.

А)ара           В)егеуқұйрық           С)баспана        Д)торғай

6.Тұрақты сөз тіркестерін анықтаңдар.

А)өз құлағымен естіді    В)құлағы тоңды     С)құлақ - дене мүшесі       Д) құлақ аспау

7.Қосымшалы қос сөзді табыңдар.

А)шыр- шыр           В)құрт- құмырсқа         С)апалы- сіңлілі              Д)сөйлей- сөйлей

8.Күрделі сөзді табыңдар.         

А)ақ көйлек             В)ақ сары         С)ақ тайлақ         Д)ақ жүрек

9. Кіріккен сөзді табыңдар.

А)ала жаздай        В)бүгін           С)күзгі              Д)кеше

10.Сөз тіркесін табыңдар.

 А)келе жатыр екен           В)бетінен оты шықты          С)қайран қалды      Д)ауылға келді

11. «Тіл туралы» заңды күшіне келтіру туралы Мемлекеттік бағдарлама қашан қабылданды?

А)1997жылы           В)1996 жылы        С)1995 жылы       Д)1998 жылы

12. «Тіл- қылыштан да өткір,» - деген афоризмнің авторын табыңдар.

А)Ж.Баласағұни          В)А.Байтұрсынұлы           С)Б.Оңдасынұлы        Д)А.Құнанбайұлы

13. Бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз қос сөздерді табыңдар.

А)бақа- шаян, құрт- құмырсқа                     С)бала-шаға, келін- кепшік 

 В)ығы-жығы, ғылыми -әдістемелік           Д)алуан -алуан, сырт- сырт,

14.Кіріккен сөздерді табыңдар.

А)жұлдызқұрт, белбеу, бақбақ            С)қосымша,  туысқан, ала жаздай

В)ұшқыр, адамгершілік, көңілді         Д)биыл, жаздыгүні, бүгін

15.Сөздердің қосарлануы немесе қайталануы арқылы жасалған күрделі сөздер қалай аталады?

А)қос сөздер          В)біріккен сөздер           С)қысқарған сөздер          Д)түбір сөздер

16.Қысқартуға болатын сөздерді табыңдар.

А)жолдастық, туысқандық, ағайыншылық            С)мәдениет үйі, баспасөз тілшісі, журналист

В)метр, сантиметр, мед колледж                             Д) құлаш, адым, таяқ тастам жер

 17.Мәртебелі тілдер қатарын атаңдар.

А)саха, хакас, құмық тілдері             С)американ, бразилия, гагауз тілдері

В)үнді, африка, күрт тілдері              Д)қазақ, қырғыз орыс  тілдері

18.Лексикалық норма дегеніміз не?

А)грамматикалық тұлғалардың орынды жұмсалуы          С)дыбыстардың дұрыс қолданылуы

В)сөздің мағынасына сәйкес қолданылуы                          Д)сөздердің бірізді жазалуы

19.Табу сөздерді табыңдар.

А)ит- құс, мырза жігіт, ала жіп       С)нарық, несие, тікұшақ

В)алтын, аймақ, атыз                        Д)барымта, сауын айту, жейде

20.Орфографиялық нормаға сәйкес жазылған сөздерді табыңдар.

А)өнөр, оқыу, зыян     В)өнеге, оқымысты, зиялы       С)өзең, оқлық, змиян       Д)өнір, оқыулық, зығр

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.