Главное меню

  • К списку уроков
күнтізбелік жоспар
01.04.2016 1430 407 Жакенов Даурен Бауржанович

7-сынып
(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

№ Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары Сағат саны Барлығы, сағ уақыты Ескертулер:
теория практика
Физика – табиғат туралы ғылым 7 2 9
1- Тоқсан (18 сағат)
1 Табиғат және адам. Физика – табиғат туралы ғылым. 1 1
2 Физикалық терминдар мен ұғымдар. Физика және техника. Қазiргi әлемдегi физика. 1 1
3 Аспан денелері туралы ғылым. 1 1
4 Орталық Азия және ғылымның дамуы. Ежелгі дүниедегі халық астрономиясы. 1 1
5 Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент. 1 1
6 Физикалық теория. 1 1
7 Физикалық шама. Шамаларды өлшеу. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Өлшемдердің метрлік жүйесі. Бірліктердің халықаралық жүйесі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. 1 1
8 №1-лабораториялық жұмыс. Өлшеуiш цилиндр (мензурка) бөлiктерiнiң құнын анықтау. Дененiң көлемiн өлшеу. 1 1
9 Практикалық жұмыс:
Аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау. 1 1
Заттың құрылысы 3 2 5
10 Атомдар және молекулалар. Заттың молекулалық құрылысы. Молекулалардың қозғалысы. Диффузия құбылысы. 1 1
11 №2-лабораториялық жұмыс. Кішкентай денелердің өлшемін анықтау. 1 1
12 Дене температурасының оның молекулаларының жылдамдығына тәуелділігі. Заттың агрегаттық күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру. 1 1
13 Масса және заттың тығыздығы.
№3 лабораториялық жұмыс. Қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау 1 1
14 (Қазіргі әлемдегі нанотехнология).* 1 1
Қозғалыс 6 5 11
15 Механикалық қозғалыс. Қоршаған орта және механикалық қозғалыс. 1 1
16 Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы. 1 1
17 Планеталардың қозғалысы. Коперниктің гелиоцентрлік жүйесі. 1 1
18 Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол. 1 1
2-тоқсан (14- тоқсан)
19 Практикалық жұмыс:
Қозғалыстың салыстырмалылығы. 1 1 13.11
20 Бiрқалыпты және бiрқалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері. 1 1 17.11
21 Бiрқалыпты емес қозғалыс кезiндегi орташа жылдамдық. 1 1 20.11
22 Бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигi. 1 1 24.11
23 Практикалық жұмыс: Жол, орын ауыстыру және бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы дененің координатасы. 1 1 27.11
24 Есеп шығару 1 1 2.12
25 №1-бақылау жұмысы«Қозғалыс» 1 1 4.12
Денелердің өзара әрекеттесуі 7 5 12
26 Инерция. Күш – денелердiң өзара әрекеттесуiн сипаттайтын шама. 1 1
27 Тартылыс құбылысы. Бүкiл әлемдiк тартылыс заңы. 1 1

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.