Главное меню

  • К списку уроков
Бақылау жұмысы.
22.01.2013 7361 930

Күні:                               Сыныбы:

 Сабақ тақырыбы:     Бақылау жұмысы.

Сабақтың мақсаты:               Оқушылардың генетикалық қатар,генетикалық байланыс, екідайлы қосылыстар, бейорганикалық қосылыстардың әр түрлі кластарына жататынын  заттардың құрамына,қасиетіне байланысты салыстыру,заттарды жіктеу,олардың арасындағы байланыс туралы білімдерін тексеру.

Сабақ барысы: 1.Ұйымдастыру кезеңі.

Жаңа сабақ

Бақылау жұмысын екі нұсқада алу. 

1. Төмендегі сызба нұсқалардағы белгісіз заттарды тауып,айналуларды жүзеге асыруға мүмкін-дік  беретін химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар:

                                     1-нұсқа:       С →  СО2 →  Х →   Na2CO3 →  CO2  →  CaCO3

                                                          Cu →  CuO →  CuCI2   X →  CuO →   Cu

                                    2-нұсқа:      AI →  AICI3→  AI(OH)3 →   AI2(SO4)3   X →  AI2O3

                                                        CaCO3 →  CaO  →  Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2 →  X(газ)

2. Мына қосылыстардың қай тобы өзара әрекеттеседі:

                     1-нұсқа: HCI  мен   NaOH;  Cu  мен  HCI;  2-нұсқа:   CO2  мен  NaOH;   Fe  мен  H2O;

3. Төмендегі заттар ішінде генетикалық қатары бар заттарды тауып, айналуларды іске асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңдар.

                     1-нұсқа: BaO,Mg,K,CaO,CuSO4,Ba,MgCI2,Mg(OH)2,Ba(OH)2,CaSO4,Ba3(PO4)2.

                     2-нұсқа: NaNO3,P2O5,PbCI2,H2SO4,K3PO4,P,CuO,H3PO4,Fe,CuO,CaSO4.

4. Төмендегі сызбанұсқаларға сәйкес химиялық реакциялардың теңдеулерін жазып теңес- тіріп,белгісіз заттарды тауып,оларды атаңдар:

                     1-нұсқа:    1) S + O2 = x;                    2-нұсқа:   1)  x + H2O = H3PO4;              

                                       2) H2CO3  =  H2O + x;                        2)  Na + x  = Na2O;

                                       3) MgCO3x  +  у;                           3)  Ca(OH)2 + x = CaCO3 + у;

 

№2 бақылау жұмысы.  А,В,С деңгейлік тапсырмалары.

1-нұсқа.

1.  Негіздерді жіктеуге екі мысалдан келтіріп, химиялық қасиеттерін сипаттаңдар.

2.Қышқылдарды жіктеп,әрқайсысына үш мысалдан келтіріп сипаттаңдар.

3.(Негіздік,қышқылдық,екідайлы оксидтердің әрқайсысына үш мысалдан келтіріңдер.

4.Тұздарды:NaCI,CaCO3,Ca(HCO3)2,MgOHCI,NaHCO3,K2CO3,Ca3(PO4)2 жіктеп жаз.

5.Төмендегі айналуларды іске асыруға болатын реакция теңдеулерін жаз:

                                           Сa(OH)2 →  CaCO3 → CO2  →  Na2CO3

                                                                    ↓

                                                                CaCI2

В6(2-балл). Төмендегі сызбанұсқаларға сәйкес химиялық реакциялардың теңдеулерін жазып     теңестіріп,белгісіз заттарды тауып,оларды атаңдар:       FeCI3 →  x →  Fe2O3 →  у;

C7(4балл). Массасы 10г кальций карбонатын  тұз қышқылымен әрекеттестіргенде бөлініп шығатын газды натрий сілтісі арқылы өткізгенде қанша грамм  натрий гидрокарбонаты түзілетінін есептеңдер.

 2-нұсқа.  

А1(1-балл). Негіздерді жіктеуге екі мысалдан келтіріп,химиялық қасиеттерін сипаттаңдар.

А2(1-балл). Қышқылдарды жіктеп,әрқайсысына үш мысалдан келтіріп сипаттаңдар.

А3(1-балл). Негіздік,қышқылдық,екідайлы оксидтердің әрқайсысына үш мысалдан келтір.

А4(1-балл). Тұздарды:NaCI,CaCO3,Ca(HCO3)2,MgOHCI,NaHCO3,K2CO3,Ca3(PO4)2 жіктеп жазыңдар.

В5(2-балл). Төмендегі айналуларды іске асыруға болатын реакция теңдеулерін жаз:

                                      CuCO3 → CuCI2 →  Сu(OH)2 →  CuO  →  Cu;                                                  

В6(2-балл). Төмендегі сызбанұсқаларға сәйкес химиялық реакциялардың теңдеулерін ,жазып теңестіріп,белгісіз заттарды тауып,оларды атаңдар:     CuCO3 →  x → СuCI2   у;

C7(4балл). Көлемі 4,48 л қалыпты жағдайда оттек түзілу үшін мына тұздардың: KNO3,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,KCIO3,KMnO4 әрқайсысының қандай массалары қажет болатынын есептеңдер. 

                          (Ескерту: Балдардың қосындысы жоғары болатындай қалаған төрт есепті шығарыңыз.)

Үйге тапсырма: §44-49 қайталау.

 

 

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.