Главное меню

  • К списку уроков
Бақылау жұмысы
22.01.2013 8961 1004

                           8-сынып Бақылау жұмысы

1-нұсқа:

1.      Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар:  NH3, P2O5 , CrO3 , H2S ,  ,SO3;

2.   Мыс (І) және мыс(ІІ)оксидтерінің құрамындағы мыстың массалық үлестерін пайызбен есептеңдер.

3.    Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а)  AgCI = Ag  +CI2;   ә)  K  +  O2 = K2O;    б)  Fe + HCI = FeCI2 +  H2;

       4.   7H, 3CaO, 5H2 белгілері нені көрсетеді?

       5.  Массасы 6г магний жанғанда қанша грамм магний оксиді түзілетінін есептеңдер.

 

  2-нұсқа:

       1.  Төмендегі қосылыстардың: а) кальций мен хлор; ә) азот(V) пен ,оттек; б) алюминий мен ,оттек;

,,,,,,, в) натрий  мен ,,,,,,,күкірт (ІІ) формуласын құрыңдар.

       2.  Мына әктастың CaCO3 құрамындағы әр химиялық элементтің  ,массалық үлесін табыңдар. 

       3.   Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а) Fe(OH)3=Fe2O3 + H2O; ә)  Na + CI2 = NaCI; б) Na+H2O = NaOH + H2;

       4. Бір атом темір мен үш атом хлордан, екі атом алюминий мен үш ,атом оттектен, бір ,атом ,,,,,,,,фосфор мен бес ,атом хлордан тұратын күрделі заттардың молекулалық формуласын құрыңдар.

       5. Массасы 6,2г фосфор жану үшін қанша моль оттек газы О2 қажет болатынын есептеңдер. 

 

   3-нұсқа:

       1. Валенттіктері 1-ден 7-ге дейін өсу ретімен орналасқан мына: Na,,Mg, AI, Si, P, S, CI ,,элементтердің ,,,,,,,,оттекпен ,қосылысының формуласын құрыңдар.

       2.  Ас содасының құрамы 27,38% Na, 1,19%H, 14,29%C  және 57,14% оттектен тұрады. Осы заттың ,,,,,,,,молекулалық формуласын табыңдар.

       3. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а)   Mg  +  O2 = MgO;    б)  Ai + HCI = AICI3 +  H2;

       4. Мына атомдар санын мольмен өрнектеңдер: а) 12,24•1023  атом ,кальций;   ә)3,01•1023 атом  оттек; 

,,,,,,,,б) 6,02 •1023 атом көміртек;

        5.  Массасы 4,4г азот (І) оксиді бар. Осы заттың: а) мөлшерін;  ә) молекула санын есептеңдер.

 

 

 

 

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.