Главное меню

  • К списку уроков
8-сынып Бақылау жұмысы1
21.01.2013 13922 1054

8-сынып Бақылау жұмысы1

1-нұсқа:

1.      Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар:  NH3, P2O5 , CrO3 , H2S ,  ,SO3;

2.   Мына фосфор қышқылының (H3PO4) құрамындағы әр  химиялық элементтің массалық үлесін

     есептеп шығар.

      3.    Төмендегі берілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                              а) Mg + O2 — MgO                            ә) Ag2O — Ag  + O2                                                                           

                                          б) KCIO3 — KCI + O2                         в) AI  +  S  —  AI2S3                                                                          

                           г) CuO + AI — AI2O3 + Cu                 д) Na + H2O — NaOH + H2

                          ж) AI2O3 + HBr = AIBr3 + H2O

      4.  Массасы 6 грамм  магний жанғанда түзілген магний оксидінің (MgO) массасын және зат мөлшерін

           есептеп шығар.

      5. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:

   а)  Hg2O =  ?   +    ?              ә)   HgCI2 + Cu =  ?   +   ?         б)  MgO  +  HCI =  ?   +    ?                                 

 

  2-нұсқа:

       1.  Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар: а) кальций мен хлор(І); ә) азот (V) пен ,оттек;

           б) алюминий мен ,оттек;, в) натрий  мен ,күкірт (ІІ).

       2.  Мына әктастың (CaCO3 ) құрамындағы әр химиялық элементтің  ,массалық үлесін есептеп шығар. 

       3.   Төменде берілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                           а) Fe + O2 — Fe2O3                                ә) P  +  O2 —P2O5

                            б) KCIO3 — KCI + O2                            в) ZnO — Zn + O2

                            г) Fe3O4 + AI — AI2O3 + Fe                  д) Na + H2O — NaOH + H2

                            в) KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O                            

       4. Массасы 6,2 грамм  фосфор жанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің (P2O5)  массасын және зат

          мөлшерін  есептеп шығар.  

5. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:

      a) CuO  =  ?   +   ?         ә) FeS   +   HCI  =   ?    +   ?          б)  CuO  +   H2   =    ?    +    ?

 

 

 

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.