Главное меню

  • К списку уроков
Журнал учета входящих и исходящих служебных документов
15.08.2014 1702 0

20___ ж. дейін  ___ жыл сақталсын                           2012 ж.  номенклатура бойынша  №___                                   

Тармақ    ____                                                            

Мұқам. № ___                                                       

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шығыс және кіріс құжаттарды

есепке алу

 

Журналы

 

Журнал

 

учета входящих и исходящих

служебных документов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Басталған:   ____  __________ 20 ___ ж.

                 Аяқталған:   ____  __________ 20 ___ж.

 

                                                                                                                      _____   парақта